New registration

Select the name of the secondary school where you are currently enrolled. (not the school of higher education where you wish to enroll).

Privacy

Als leerling beheer je je eigen account en bepaal je de inhoud en wie dit mag zien. Ook je begeleider(s) of ouder(s) hebben geen zicht op de inhoud, tenzij je het zelf met hen deelt (op scherm of met een print/pdf). Je begeleider kan wél zien hoe ver je bent met het invullen van het lob-cv, maar hij kan niet zien wat je hebt ingevuld. De gegevens die je invoert kunnen wel voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt door de hogescholen ter evaluatie van het studiekeuzeproces en studiesucces, maar de resultaten zijn niet herleidbaar tot één persoon. De gegevens op www.lob-cv.nl worden niet aan derden verstrekt.